برای شرکت در دوره ها به روش زیر عمل کنید :
۱- از منوی بالا ثبت نام را انتخاب کنید و مراحل را انجام دهید
۲- بعد از تکمیل ثبت نام به پنل خود وورود کنید
۳- دوره مورد نظر را انتخاب کنید و به قسمت توضیحات بیشتر بروید
۴- گزینه نام نویسی و پرداخت را انتخاب کنید و عملیات پرداخت را انجام دهید