نرم افزار های مورد نیاز
مرورگر برای اندروید
مرورگر برای ویندوز
adobe – connect